ספר הגגות - מייטק ישראל - תכנון ואספקת קונסטרוקציות מפלדה למבנים

ספר הגגות

מדריך לתכנון גגות – אינג' אילן רביב

ספר ייחודי זה מכיל יותר מ 30 שנות נסיון של המחבר בתכנון והקמה של גגות עץ ופלדה בצורות וגדלים שונים. הספר מיועד למהנדסים, אדריכלים, גגנים וסטודנטים להנדסה ואדריכלות. הוא מהווה מקור מידע מקיף לתחום הגגות, תחום שלא נלמד בהיקף מספק במוסדות להשכלה גבוהה מפאת קוצר זמן.

הספר כתוב בצורה פשוטה עם דוגמאות רבות להמחשה. כמו כן, יש בו התייחסות לדרישות התקנים הרלוונטיים השונים, במיוחד ת"י 1556 (גגות קלים) שבכתיבתו השתתף המחבר כחבר ועדת התקינה וועדת המומחים.

ספר זה הוא ייחודי מסוגו בישראל. הוא מקיף בצורה ממצה ובהירה את שלושת השלבים בהתקנת הגג – תכנון אדריכלי, תכנון הנדסי והרכבה – ויהווה ללא ספק כלי עזר חשוב לכל העוסקים בתחום.

הורד הספר בחינם כקובץ PDF 5.76MB ניתן גם לרכוש את הספר בגרסה קשה.
להזמנות:8943999 09

 3958%2fb27144d6-51c9-0b92-d94a-ffc7154c8d81

icon