תוכנת המבנים - מייטק ישראל - תכנון ואספקת קונסטרוקציות מפלדה למבנים

תוכנת המבנים

Wall Solutions

תכנת Wall Solutions שפותחה ע"י מהנדסי מייטק ב 20 שנה האחרונות היא כנראה התכנה היחידה בעולם שנותנת מענה אדריכלי והנדסי לתכנון של שלד נושא מפלדה. תכנון הקונסטרוקציה למבנה נעשה בשלשה שלבים.

שלב א : הכנסת מידות המבנה והגדרת גודל ומיקום הפתחים.

d2760852-cca6-560c-e7f1-ea1632ce9939

שלב ב : הגדרת עומסים ותכנון הקירות והרצפה

7c6390cd-f724-1d53-0a85-14a8dd74f2a0

שלב ג : הפקת תכניות עבודה וחישובים סטטיים

92c487e8-4054-4d34-b2d0-f5b2f499fcd5

שלב ד : הכנה לייצור

a57bef71-c735-24eb-27c7-8b2b0c18b1f3

icon