fbpx

המלצה לחברת מייטק

אנו מודים לחברת מייטק על ההמלצה שלכם לבצע את הפרויקט עם חברת פלס שבבעלות אורון ועידו.

מצ”ב קובץ הערכה לפרויקט שבוצע ע”י חברת פלס.

 

אנא העבירו מייל זה לידיעת המנכ”ל אילן רביב, שפגש אותנו לפני הפרויקט וכמו כן לרונית, למהנדסת דניאל, לעמוס, ולכל הצוות המקצועי המצוין שלכם שהיה מעורב בפרויקט ועבד מול אורון ועידו בנושא השלד של מייטק.

 

המעורבות של מייטק בייעוץ טרם הפרויקט והסטנדרטים הגבוהים שלכם נתנו לנו את הביטחון לצאת בדרך זו ובבחירה של ביצוע הפרויקט בבנייה מתקדמת של מייטק.

 

אנו מודים לכם מאוד על הליווי במהלך הפרויקט.

תודה רבה!!!!

אורלי וברוך דורון – אלפי מנשה

 

 

חברת פלס לחברת מייטק

מאמרים נוספים שעשויים לענייין אותך
X
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)