fbpx

מאת אינג’ אילן רביב

הגג אחראי על מעבר 65% מהאנרגיה החיצונית החודרת בקיץ לתוך הבית ו- 25% של איבוד החום התוך ביתי בחורף.

בידוד הגג אמור להתבצע בשתי שכבות:

(1) שכבה חיצונית שכוללת רעפים ואויר כלוא מתחתם

(2) בידוד נפחי תחתון

שני שליש מהחום בקיץ חודר דרך הגג – איך מונעים זאת ? – המלצות מייטק.

א. הקדמה:

1. הגג אחראי על מעבר 65% מהאנרגיה החיצונית החודרת בקיץ לתוך הבית ו- 25% של איבוד החום התוך ביתי בחורף.

2. בידוד הגג אמור להתבצע בשתי שכבות: (1) שכבה חיצונית שכוללת רעפים ואויר כלוא מתחתם (2) בידוד נפחי תחתון.

ב. סוגי הגגות:

א. את גגות הרעפים ניתן לחלק לשלש קבוצות עם חלוקת משנה:

1. גגות על גבי תקרה יצוקה 

א. גגות עם קרניז בטון

ב. גגות עם ארגז רוח כפרי ( זיז בולט )

2. גגות אגדים

א. גג עם זיז משופע

ב. גג עם יציאה אופקית

3. גג קורות – תקרה משופעת

ג. שכבה חיצונית: שכבה זו בנויה מ- 6 שכבות ( מבפנים החוצה).

1. פלטת OSB

2. נייר טול או ממברנה חד כיוונית כמו TYVEK

3. מריש עץ בכיוון הירידה

4. בידוד רפלקטיבי

5. מרישי עץ רוחביים שעליהם יושב הרעף

6. רעפים

בין הרעף לבידוד הרפלקטיבי כלוא אויר , הרעפים המתחממים ע’י השמש מקרינים פנימה את החום. האוויר הכלוא מתחמם ובאופן טבעי זורם למעלה. יש להבטיח מעבר חופשי של אויר בחלל זה. כניסה קלה ויציאה קלה.

ג.1 כניסת אויר לשכבת הבידוד החיצונית. להלן שתי האפשרויות:

ג.2 הוצאת אויר חם מהשכבה החיצונית:

רעפי האוורור הקרובים לרכס תפקידם לפלוט את האוויר החם. קיימים רעפי אוורור סטנדרטיים או רעפים פעילים כמו רעף מדגם קרירעף.

ד. שכבת הבידוד הפנימית

ע’פ נתוני היצרנים של הבידוד הרפלקטיבי על סוגיו השונים הנצילות שלו הוא מעל ל- 90%. בכל זאת חלק מהקרינה של הרעפים זולגת פנימה ומחממת גם את חלל הגג הפנימי. שכבת הבידוד הפנימית אמורה לתת מענה לזליגת החם הזו. הפתרונות המומלצים לשכבה הפנימית מבוססים על בידוד נפחי כמו צמר זכוכית, צמר סלעים או סיבי פוליאסטר.

ד.1 התקנת בידוד נפחי 

מומלץ להתקין את הבידוד הנפחי בין קורות הגג, או על גבי התקרה בגג אגדים או בגג שחלל הגג בו אינו מנוצל.

ה. אוורור חלל הגג

בסעיף ג למעלה הסברתי איך ניתן להוציא את האוויר החם הכלוא בשכבה החיצונית. עכשיו יש לדאוג להוצאת החום הנצבר בחלל הגג הפנימי. זו המלצתנו:

יש להתקין בקרבת הרכס מתקן לאוורור הגג. ניתן להתקין מיתקן עם מפוח חשמלי פעיל או מתקן סטטי המבוסס על העיקרון הוונטורי. מתקן זה יאפשר הוצאת האוויר החם שמטבעו מתרכז קרוב לרכס.

במקרים שפתח היציאה חשוף לחלל הבית ניתן להתקין בתקרה תריס דקורטיבי. בקיץ התריס יהיה פתוח ויאפשר לאוויר החם לצאת דרכו ובחורף ניתן לסגור את התריס ובכך למנוע את יציאת האוויר החם מתוך הבית.

הבהרה: למעשה יש בגג מערכת אחת של הכנסת אוויר קר ושתי מערכות של הוצאת אוויר חם. מערכת אחת שתוציא את האוויר החם משכבת הבידוד העליונה והמערכת השנייה להוצאת האוויר החם מחלל הגג. כל מערכת להוצאת אוויר עובדת עצמאית.

סוף דבר

בידוד: ההמלצה שלי היא בכול מצב להתקין את שכבת הבידוד העליונה. למהדרין שבינינו אני ממליץ להתקין גם את שכבת הבידוד התחתונה, על גבי התקרה או בין קורות הגג. העלות קטנה יחסית והיתרון גדול.

אוורור: יש לדאוג לאוורור החלל הנוצר בשכבה העליונה וחלל הגג. יש להתקין בנפרד מערכת אוורור לחלל הגג החיצוני (למשל רעפי אוורור) והפנימי (למשל מתקן ונטורי). את החלל הפנימי צריך לאוורר גם אם לא מתקינים את שכבת הבידוד התחתונה.

אינג’ אילן רביב

חבר וועדת תקינה 1556 – גגות קלים

מנכ’ל מייטק-ישראל

מאמרים נוספים שעשויים לענייין אותך
Open chat
1
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)
Powered by