fbpx

הצעת חוזה להתקשרות עם גגן

ברצוני להבהיר לך את אופן ההתקשרות שלך עם חב’ מייטק והגגן המבצע. בהזמנת גג מאחד הגגנים המורשים של “מייטק” אתה מקבל אחריות כפולה. מצד אחד את אחריות הגגן לנזילות כמתחייב מחוק המכר ומצד שני את אחריות “מייטק” לקונסטרוקציה כמתחייב מחוק התכנון והבניה.

להבדיל מחברות לגגות שמספקות תכנון וביצוע, ושבזמן הבדיקה יש להם סיבה להתעלם ממחדלים שצוותי ההרכבה שלהם ביצעו, בין “מייטק” לגגן אין שום קשר ולכן ל”מייטק” אין תמריץ לסגור עיניים ולעגל פינות.

“מייטק” פעילה ביותר מ 70 מדינות ברחבי העולם ושמה הולך לפניה. לדוגמה באי השכן קפריסין חב’ Permanent Homes קיבלה בעת האחרונה שני פרויקטים גדולים, אחד ממשלת קפריסין, רק בזכות הגיבוי ההנדסי של “מייטק”. מעבר לאמור למעלה, בעקבות הרוויזיה לתקן הגגות 1556 שאושרה במכון התקנים השנה יש באפשרותך להזמין ממכון התקנים בדיקה יסודית של הגג. 

מכון התקנים יבדוק ויאשר שהגג ניבנה ע”פ דרישות תקן זה. עלות הבדיקה, 750 ₪ + מע”מ, תתחלק שווה בשווה בינך ובין הגגן. 

במידה ומכון התקנים ימצא ליקויים בקונסטרוקציית הגג שיצריך בדיקה נוספת שלהם “מייטק” תישא בעלות החוזרת של הבדיקה.

בברכה

מייטק ישראל

איג’ אילן רביב

הקלק להורדת קובץ לדוגמא

מאמרים נוספים שעשויים לענייין אותך
Open chat
1
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)
Powered by