fbpx

כיצד מסווגים בעולם ‘בנייה ירוקה’?
(מבוסס על מחקר של אדקיט ישראל בע”מ)

כלי מדידה לבנייה ירוקה נהוגים בעשרות מדינות בעולם ומהווים כלי מרכזי לקידום התחום בהן.
הכלים אשר קובעים את המאפיינים בהם חייב לעמוד מבנה על מנת שיוכל להיקרא ‘ירוק’, החלו כיוזמות וולונטריות. בחלק מן המקרים, הם אומצו על ידי הממשלה או השלטון המקומי והפכו לדרישה מחייבת למבנים ציבוריים בפרט או לתעשיית הבניה בכלל. כלי המדידה נמצאים בתהליך פיתוח מתמשך וקבוע ומתעדכנים מעת לעת.

תקן אנגלי BREEAM

בבריטניה אימצה הממשלה ב 2007 את – Homes Code for Sustainable , המבוסס על תקן BREEAM ,כסטנדרט לאומי מחייב. בנובמבר 2010 תוקן סטנדרט זה כך שיתאים לשינויים שנעשו בתקנות הבניה של המדינה. שיטת הדירוג של הסטנדרט היא בת שישה שלבים ובודקת תשעה קריטריונים: אנרגיה, פליטת פחמן, מים, חומרים, פסולת, התמודדות עם סיכוני הצפה, זיהום, בריאות, ניהול ואקולוגיה.

תקן אמריקאי LEED

כלי מדידה אמריקאי שפותח ומנוהל על ידי המועצה האמריקאית לבניה ירוקהUSGBC מדובר בתקן התנדבותי לעיצוב, בינוי ותפעול של בניינים ירוקים. התקן פותח במטרה להאיץ ולעודד אימוץ גלובלי של פיתוחים וחידושים בתחום של בניה ירוקה בבניה חדשה, בבניינים קיימים, בחללי פנים מסחריים ובבתים פרטיים תוך הפחתה משמעותית או מניעה של השפעות שליליות על הסביבה וכלל התושבים.

מערכת הדירוג מתייחסת להיבטים שונים הקשורים למבנה קיימות, מחזור, ניצול מים, אנרגיה ובקרת אקלים, שימוש בחומרים, איכות הסביבה ועוד. בהתחשב בפרמטרים הללו, משוקלל ציון סופי למידת הביצוע, והבניין מדורג לפי 4 דרגות: Platinum , Gold, Silver  וCertified-.

הבניה המתקדמת של מייטק מקבלת דירוג אנרגטי גבוה. חלק מהבתים שניבנו עם קונסטרוקציית מייטק קיבלו סיווג של A+. הבניה כמעט ואינה מייצרת פסולת חוסכת במיים, חוסכת בצריכת חשמל ומאפשרת מחזור כמעט מלא של כול המבנה, כולל השלד. בית הנבנה עם מייטק מוגדר כ’בנייה ירוקה’. מייטק גאה לתמוך באיכות הסביבה ואקולוגיה נקייה בישראל.

 

?'כיצד מסווגים בעולם 'בנייה ירוקה

דירוג אנרגטי A+ יהלום

 

?'כיצד מסווגים בעולם 'בנייה ירוקה

?'כיצד מסווגים בעולם 'בנייה ירוקה

בית בעין ורד. אדריכלית גלית מוטשן – סטודיו מקומי

מאמרים נוספים שעשויים לענייין אותך
Open chat
1
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)
Powered by