fbpx ניצול חלל הגג - Mitek מייטק ישראל | בנייה מתקדמת | בנייה מתועשת

מאת: מהנדס אילן רביב

ניצול חלל הגג – אפשרות המגדילה בצורה ניכרת את שווי הנכס – מתאפשר בגגות משופעים בלבד. קיימים מספר סוגים של גגות משופעים. נדון בכול אחד בנפרד.

א. גג על גבי תיקרה יצוקה

בעיקרון, גג זה מאפשר ניצול מקסימאלי של חלל הגג (תמונה 1). גגות אלו מסתיימים בדרך כלל בקרניז בטון (תמונה 4). היות והאזור בקצה הגג הוא בעל גובה שלא ניתן לניצול, ניתן למקסם את ניצול חלל הגג על-ידי הגבהת הקירות ההיקפיים (תמונה 2).

 

במִפתחים קטנים מ 8 מ’ ניתן לייצר גג ללא רגליים. כאשר מִפתח הגג גדול מ-8 מטרים, האגדים נדרשים להיות מאסיביים יותר, מה שהופך יקר יחסית. לכן, במִפתחים גדולים אנחנו מעדיפים ברוב המקרים להתקין תמיכות היקפיות. מדובר ב”רגליים” בהיקף הגג, שעליהן נשענות הקורות השופעות (תמונות 1 ו-3).

 

יש מקרים שבמקום רגל לכול אגד בוחרים לספק קורה היקפית מסביב לגג. הקורה נתמכת על רגליים במרווחים של כ-2.5 מטרים – פתרון זה נקרא “ספסל”. שתי האפשרויות – גם “רגליים” וגם “ספסל” – הן מקובלות, ואף אחת לא עדיפה על חברתה. בוחרים בפתרון המתאים ביותר למאפייני המבנה הספציפי.

לאדריכל יש כמובן אפשרות לבחור את צורת הגג. ניתן לבחור בגג עם ארבעה שיפועים ולא בגג דו-שיפועי. עם זאת, בגג דו-שיפועי מתקבל חלל-גג גדול בצורה משמעותית מאשר בגג עם ארבעה שיפועים. 

אפשרות נוספת, המאפשרת ניצול מרבי של חלל הגג, אפילו יותר מאשר בגג דו-שיפועי, זהו גג קשתי (תמונה 5). החיסרון בגג מסוג זה הוא שלא ניתן לחפות את הגג עם כל החיפויים הנפוצים שיש בשוק, כגון רעפים. אנו מוגבלים בחיפוי שמתאים לגג קשתי, כגון שינגלס על צורותיו השונות.

ב. גג אגדים

בגג אגדים, ללא תיקרה יצוקה, יש שתי אלטרנטיבות. אלטרנטיבה ראשונה (תמונה 6) היא של גג מסוג ATTIC. גג זה מתוכנן לניצול החלל במרכז האגד. ללא השענה פנימית גג זה מוגבל למפתח של כ-8 מטרים. במִפתחים של מעל ל 8 מטרים, יש צורך להשעין את האגד על קיר פנימי.

אלטרנטיבה שנייה, שהיא מאוד פופולארית וגם יותר זולה, היא גג שבו מתקינים שני אגדים נושאים לאורך המבנה. בין האגדים מתקינים את קורות או אגדי הרצפה (תמונה 7). היתרון שבפתרון הזה הוא שניתן לצופף את המרווחים בין קורות או אגדי הרצפה, אך אגדי הגג לעומת זאת יכולים להיות ממוקמים במרווחים גדולים. למשל ניתן למקם את קורות הרצפה במרווחים של 40 ס”מ ואגדי הגג יהיו במרווחים של 120 ס”מ. 

מאמרים נוספים שעשויים לענייין אותך
X
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)