fbpx

עמידות קירות באש – קירות מפלדה בבניה מתקדמת:

בעקבות פנייה אלינו של כיבוי אש עלה הנושא שבדיקות לעמידות קירות באש נעשות בארץ ע”י מכון התקנים רק לקירות לא נושאים עם שלד פלדה ונשאלת השאלה מה דינם של הקירות הנושאים. בדקתי את הנושא לעומקו ולהלן תשובתי הכפולה. (א) אענה מה דרישת התקן

הישראלי ו (ב) מה ההתייחסות לשאלה זו באירופה.

א. עמידות קירות באש – דרישת התקן הישראלי

1. ת”י 2262 (בתי קבע מתועשים למגורים) מפנה לשני תקנים. לת”י 921 ות”י 931 על חלקיו + ת”י 2931 חלק 2. שימי לב לסימון החיצים בכול הפנייה. 

1.א. ת”י 921 חלק 1+2 (תגובות בשריפה של חומרי בניה: דרישות לבנייני מגורים) מפרט את דרישת הסיווג של חומרי בניה בבניין. זו הדרישה.

אלמנטים נושאים | בניין נמוך | בניין רגיל

עמודים וקירות | IV.2.2 | VI.4.4

קורות, תקרות ואגדים | IV.2.2 | VI.4.4

ת”י 755 (תגובות בשריפה של חומרי בניין – סיווג) מסווג קונסטרוקציית פלדה ב VI.4.4 שזה הסיווג המקסימאלי האפשרי. 

מסקנה על עמידות קירות באש – שלד פלדה נושא עומד בדרישות ת”י 921. 

הערה: על הפרופילים להיות בעובי מינימאלי של 1.0 מ”מ ומפרט הפלדה לא יהיה פחות מהנדרש בת”י 2262.

1.ב. ת”י 931 על חלקיו ות”י 2931 חלק 2. 

ת”י 931 (שיטות בדיקה) לא רלוונטי לענייננו. אנחנו לא דנים בשיטות בדיקה. זה רלוונטי למכון התקנים.

ת”י 2931 חלק 2 (עמידות באש של אלמנטי בנין: דרישות בתי מגורים) : עדיין אין תקן כזה. 

ת”י 2931 חלק 1 סעיפים 5.1.2 ו 5.2 מציינים: “בהעדר נתונים בתקנים ישראליים לפי תוצאות מעבדה מאושרת קובעים את הערך של עמידות באש של אלמנטי הבניין לפי הקריטריונים המפורטים בתקן ישראלי 931 חלק 1.1. 

(א) תסבולת

(ב) שלמות 

(ג) כושר בידוד

מסקנה: זה בדיוק המסמך שיש לספקי החיפויים ממכון התקנים עבור החיפויים השונים שנבדקים ע”פ הדרישה בת”י 931 חלק 1.1. 

ב. עמידות קירות באש – הדרישה באירופה

חברת ARCEKOR הוציאה ספר בשם “Lightweight Steel-Framed Construction”. הספר הזה מרכז בתוכו את כול הדרישות הקיימות לבניה עם שלד פלדה ויש בו גם התייחסות לעמידות באש של קירות נושאים ולא נושאים. להלן התרגום החופשי שלי:

“קירות נושאים ומחיצות נושאות במונחים של עמידות באש, לא משנה אם הקיר נושא או לא. מה שקובע את העמידות של הקיר באש הוא עובי וסוג החיפוי, כמו כן גם הבידוד בתוך החלל בין הניצבים בקיר משפיע.” 

מסקנה: ניתן להשתמש בבדיקה של קיר לא נושא לקיר נושא. בדיוק כפי שהתקן הישראלי דורש.

בברכה

מהנדס אילן רביב 

מנכ”ל מייטק ישראל

מאמרים נוספים שעשויים לענייין אותך
Open chat
1
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)
Powered by