fbpx קבלת היתר בניה - Mitek מייטק ישראל | בנייה מתקדמת | בנייה מתועשת

מאת אדריכל דר’ נעם אוסטרליץ:

עם התגברות השימוש בשלד פלדה ובניה מתקדמת ומתועשת בבתים פרטיים ופרויקטים ציבוריים, עולות שאלות חוזרות בנושא הרישוי של בתים ומבנים כאלו. על מנת לתת מענה לשאלות אלו אנו מביאים כאן תשובות כלליות לשאלות נפוצות. המידע המובא כאן הוא בגדר יעוץ כללי ואין לראות בו הנחיית ביצוע. בכל מקרה עורך הבקשה והמהנדס אחראים לברר עם הועדות וגורמי הרישוי המקומיים את הדרישות הספציפיות לפי המיקום בארץ, התב”ע וכו’.

במקרה הצורך ניתן לפנות ליעוץ פרטני ומקצועי בנושא זה ובנושאים נוספים הקשורים לבניה מתקדמת.

קבלת היתר בניה

קבלת היתר בניה

קבלת היתר בבנייה עם שלד פלדה (אדריכל דר’ נעם אוסטרליץ)

עם התגברות השימוש בשלד פלדה ובניה מתקדמת בבתים פרטיים ופרויקטים ציבוריים עולות שאלות חוזרות בנושא הרישוי של בתים ומבנים כאלו. על מנת לתת מענה לשאלות אלו אנו מביאים כאן תשובות כלליות לשאלות נפוצות. המידע המובא כאן הוא בגדר יעוץ כללי ואין לראות בו הנחיית ביצוע. בכל מקרה עורך הבקשה והמהנדס אחראים לברר עם הועדות וגורמי הרישוי המקומיים את הדרישות הספציפיות לפי המיקום בארץ, התב”ע וכו’.

במקרה הצורך ניתן לפנות ליעוץ פרטני ומקצועי בנושא זה ובנושאים נוספים הקשורים לבניה מתקדמת.

האם יש ייחוד בהגשת בקשה להיתר במבנה בשלד פלדה של מייטק?

אין הבדל מהותי בהגשת מבנה עם שלד מייטק למבנה עם שלד בטון או אחר. צורת ההגשה זהה ויש לציין במקום המתאים לתיאור סוג הבניה.

על ההגשה חתום עורך הבקשה שהוא בד”כ האדריכל ובנוסף מהנדס בניין.

מה נדרש מבחינת חתימת מהנדס בניין על מסמכי היתר?

מהנדס הבניין הממונה על ידי המבקש (יזם הפרויקט) הוא שחותם על ההגשה ואחראי על המבנה כולו, אבל למעשה הוא מתכנן רק את יסודות הבטון, הרצפה והממ”ד. המהנדס האחראי לתכנון וביקורת השלד ‘ממנה’ את המהנדס של מייטק תחתיו לתכנן את שלד הפלדה. מהנדס חברת מייטק מתכנן את שלד הפלדה שכולל קירות חוץ, קירות פנים, קורות הרצפה\תיקרה והגג ומוסר למהנדס הראשי הממונה כאחראי והחתום על ההגשה, את החישובים הסטטיים. המהנדס או האדריכל עורך הבקשה מגיש את החישובים האלו לוועדה המקומית יחד עם החישובים הסטטיים של שלד הבטון.

מה צריך לעשות אם הוגש המבנה כשלד בטון ובלוקים ולאחר מכן הוחלט לבנות בבניה מתקדמת בשלד מייטק?

בעקרון על פי הנוהל צריך להגיש בקשה מחודשת להיתר אך לרוב לא נדרש לחזור על כל התהליך של דיון בבקשה וכו’ אלא רק להגיש מסמכים חדשים לבודקי התוכנית עם ציון של סוג חומר בניה כאמור לעיל. הניסיון מראה שבאופן מעשי אם לא נעשו שינויים בצורת המבנה ובשטחים שלו ניתן להגיש הגשה זו תוך כדי או לקראת סוף הבניה במסגרת בקשה לאישור שינויים. בד”כ אם אין שינוי בשטח וצורת המבנה אין מניעה לאשר שינוי בשיטת הבניה.

מה נדרש לפי תקנות פיקוד העורף לגבי ממ”ד?

הממ”ד הנדרש בבתים עם שלד פלדה מיטק הוא מבטון רגיל לגמרי. לגבי נושא הרישוי של ממ”ד זה אין תשובה אחידה לכל הארץ. באופן מעשי העניין משתנה לפי אזור ולפי גישת הבודק מטעם פיקוד העורף. באופן כללי מבחינת פיקוד העורף קיר מבנה שאינו בלוקים או בטון אינו נחשב כקיר המונע חדירה של רסיסים. כלומר שבאופן מחמיר ניתן להתייחס לכל קירות בהיקף הממ”ד כקירות חוץ. כלומר לעבות אותם ל- 30 ס”מ. יש בודקים שלא יחמירו ויקבלו גם קיר של 20 או 25 ס”מ בקיר הפונה לחלל פנימי במבנה. קיר חיצוני שבו חלון הדף מקובל שיהיה 30 ממילא (ואז גם ניתן ליצור בו כיס לחלון ממ”ד נגרר). יש להגן על דלת הממ”ד כרגיל – בקירות מבטון יצוק.

מה נדרש להגשת מסמכים לצורך קבלת אישור מכבי אש?

גם כאן נדרשת הגשה כרגיל. אם מציינים בהגשה את סוג הבניה כאמור לעיל ייתכן שמחלקת הרישוי יידרשו אישורים לעמידות קיר המבנה החיצוני באש. ניתן לקבל ממייטק אישורים לעמידות אש של השלד. לכול החברות המשווקות את חיפויי הקירות יש אישור מכון התקנים לעמידות באש של חתך הקיר שלהם. את האישור הזה ניתן לקבל מהספק של החיפוי או ממייטק. על פי הניסיון אין בעיה לקבל אישור של עמידות באש לבתים בנויים בשלד פלדה של מייטק. העמידות המינימאלית הנדרשת היא של 30 דקות ולכול הקירות המשווקים בארץ עמידות מעבר לדרישה זו.

הערה: מערך רישוי של מבנים עובר בימים אלו רוויזיה מהותית. בדיקת התוכניות תעבור בקרוב ליידי מכוני רישוי וייתכן מאוד שיחולו שינויים באמור לעיל.

מאמרים נוספים שעשויים לענייין אותך
X
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)