fbpx

1. המרחק בין מרכזי הניצבים בקירות יהיה 40 ס”מ או 60 ס”מ

2. המרחק בין מרכזי הניצבים בקירות בחדרים רטובים או בכל מקום בו מבצעים חיפוי באריחים לא יהיה גדול מ – 40 ס”מ

3. לוחות הגבס יהיו לוחות עם עמידות משופרת באש בצבע ורוד

4. ניתן להרכיב שני לוחות גבס בעובי 12.5 מ”מ אחד על גבי השני או לוח אחד בעובי 16 מ”מ

קירות גבס

5. בחדרים רטובים יורכבו לוחות עמידי מים ודוחי רטיבות + עמידות משופרת באש הלוחות בצבע ירוק וכתוב עליהם F.S.W.R.M.R

Resistant Moisture Resistant Water Fire Shield

6. ניתן להשתמש גם בלוחות אקווה פאנל באזורים המקבלים חיפוי באריחי קרמיקה וכד’

7. כל לוחות הגבס יורכבו בצורה אנכית בלבד

8. אורך לוחות הגבס יהיה בגובה הקומה והלוחות יורכבו שלמים ללא חיבורים

9. לוח הגבס הראשון יורכב צמוד לקיר וצמוד לתקרה

קירות גבס

10. הלוחות יהיו צמודים זה לזה לכל אורכם

11. חיבור הלוחות יהיה מגרעת למגרעת (פאזה לפאזה)

12. החיבור יכול להיות גם חיתוך לחיתוך

קירות גבס

13. אין לחבר שני לוחות גבס כאשר בצד אחד יש מגרעת והצד השני חתוך

14. לוחות הגבס יורכבו תמיד מעל גובה הרצפה המוגמרת בכ- 10 מ”מ

קירות גבס

15. המרחק בין בורגי הגבס לאורך שולי הלוח לא יהיה גדול מ – 25 ס”מ, במרכז הלוח 30 ס”מ

קירות גבס

16. אין לחבר ברגים דרך המסלול והניצב גם יחד

קירות גבס

17. יש להקפיד שבורגי הגבס לא יחדרו מתחת לנייר יותר מ- 0.5 – 1.0 מ”מ בלבד, מבלי שראש הבורג יקרע את הנייר.

קירות גבס

18. אין להרכיב את לוחות הגבס עם מפגש של 4 לוחות בנקודה אחת

קירות גבס

 

קירות גבס

18. מסביב לפתחי דלתות וחלונות אין ליצור חיבור בין לוחות גבס בהמשך לניצבי הפתח לא בכיוון אנכי ולא בכיוון אופקי, החיבור יהיה במרחק של 150 מ”מ לפחות מפינות הפתח.

קירות גבס

19. אין ליצור מפגש של שני לוחות גבס על גבי אותו ניצב משני צידי הקיר, יש להרכיב את הלוחות בהסטה זה מזה.

קירות גבס

20. בקיר דו – קרומי יורכבו הלוחות בהסטה כפולה, כך שמישקי הלוחות באותה שכבה, לא יהיו חופפים ולא יחוברו לאותו ניצב

קירות גבס

21. בפינות של קירות דו קרומיים יש לבצע את הרכבת הלוחות כמו בשרטוט לא נכון – פינת המגן לא מכסה את שני הלוחות

קירות גבס

קירות גבס

22. בחלל הקירות יונחו מזרוני בידוד נפחי. מומלץ למלא את כל חלל הקיר

קירות גבס

קירות גבס

23. בקירות חוץ, יש לפרוש יריעת חסם אדים על גבי שלד הפלדה לפני הרכבת לוחות הגבס ( יריעת ניילון )

24. אין לחבר צנרת מכל סוג שהוא ישירות ללוחות הגבס

קירות גבס

אסור – לא נכון

25. חיבור צנרות יבוצע ע”ג פרופיל מתכת אופקי שיחובר לשני ניצבים סמוכים

קירות גבס

מאמרים נוספים שעשויים לענייין אותך
Open chat
1
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)
Powered by