fbpx

תנאי אספקה של שלד מייטק למבנה ו\או לגג

להלן תנאי אספקת שלד הפלדה של מייטק לקונסטרוקציית הפלדה למבנה ו\או לגג.

תנאי אספקת שלד מייטק כוללים את הפריטים הבאים:

א. קירות חוץ ו\או קירות פנים

 • ניצבים
 • מסלול עליון ותחתון
 • לנטולים
 • הקשחות (בד”כ בהצלבה)
 • ברגי חיבור לרצפת הבטון
 • ברגי חיבור לחלקי הקירות ולגג הפלדה

ב. רצפות ו\או תקרות אופקיות

 • קורות או אגדים
 • הקשחות
 • פרטי חיבור לשלד הפלדה

ג. מעקה בגג

 • ניצבים
 • מסלול עליון ותחתון
 • ברגי חיבור לשלד הפלדה

ד. גג אגדים או גג קורות.

 • קורות ואלכסונים
 • פרטי חיבור באגדים
 • מחברים לחיבור חלקי הגג אחד למשנהו ולקירות המבנה
 • אומגות לרעפים
 • ברגים לאגדים, לפרטי החיבור ולאומגות.

הערות:

 1. במידה ותכנון המבנה דורש גשרים/מסגרת מפלדה כבדה מפרופילי RHS או ,HEA פרופילים אלו יסופקו ע”י הלקוח ועלותם אינה כלולה בהצעה זו.
 2. ייצור הקירות ו\או האגדים והרכבתם ייעשה במפעל מייטק. עלות שירות זה כלולה בהצעת המחיר- אלא אם מצוין אחרת. אם הלקוח מעוניין בהרכבה עצמית יש לציין זאת מראש בבקשה להצעת מחיר.
 3. ההובלה נעשית ע”י מוביל חיצוני, ועלותה לא כלולה בהצעת המחיר – אלא אם מצוין אחרת. ההובלה כוללת את איסוף הסחורה מהמפעל והובלה לאתר לפריקה מרוכזת על משטח שטוח ונקי, בגובה המפלס הרצוי והמתאים בגודלו לכמות הסחורה המסופקת. במידה והמוביל מציין בפני הלקוח שהמשטח אינו מתאים לפריקת הסחורה, הלקוח ידאג למשטח פריקה חלופי.
 4. קונסטרוקציה למדרגות, אלא אם צוין אחרת, אינה כלולה בהצעה זו.
 5. קונסטרוקציה לגגונים ו\או פרגולות, אלא אם צוין אחרת, אינה כלולה בהצעה זו.
 6. אספקת מרישים לתקרה לא כלולה בהצעה זו.
 7. הצעה זו מתייחסת לאספקת שלד הפלדה של המבנה- בלבד.
 8. הלקוח מאשר בחתימתו את הזמנת הקונסטרוקציה כולה (כולל תכנון). במידה והלקוח יהיה מעוניין לבטל את הזמנת הקונסטרוקציה לאחר סיום התכנון או תוך כדי התכנון אז ישלם הלקוח עבור התכנון והוצאות הקשורות בתכנון . עלות זו תחושב על בסיס שטח בניה אופקי במ”ר מצטבר כפול 75 ₪ למ”ר אך לא פחות מסך של 7500 ₪. למחיר זה יתווסף מע”מ. (דוגמה: החיוב בעבור תכנון של בית בגודל 120 מ”ר יהיה 120X75= 9000 ₪ + מע”מ.).
 9.  בסיום העמדת השלד יתואם ביקור באתר של מהנדס מטעם מייטק למתן אישור סופי לקונסטרוקציה. אין לבצע שינויים או קידוחים בקונסטרוקציה לאחר ביקורת סופית זו.
מאמרים נוספים שעשויים לענייין אותך
Open chat
1
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)
Powered by