fbpx ארכיון אדריכלים מהנדסים קבלנים - Mitek מייטק ישראל | בנייה מתקדמת | בנייה מתועשת
אדריכלים מורשים

 אדריכלים מנוסים ומוסמכים שעברו הכשרות לבנייה מתקדמת מייטק ישראל   רשימת האדריכלים המורשים מתבססת על עבודות קודמות של האדריכלים ועל רשמים של לקוחותיהם. אין בכך שאדריכל כלשהו מופיע ברשימה זו משום המלצה, התחייבות או

מהנדסים מורשים

רשימת מהנדסים מנוסים ומוסמכים שעברו הכשרות במייטק ישראל רשימת המהנדסים המורשים מתבססת על עבודות קודמות של המהנדסים ועל רשמים של לקוחותיהם. אין בכך שמהנדס כלשהו מופיע ברשימה זו משום המלצה, התחייבות או לקיחת אחריות של

מפקחי בנייה

מפקחי בנייה רשימת מפקחי הבניה מתבססת על עבודות קודמות של המפקחים ועל רשמים של לקוחותיהם. אין בכך שמפקח כלשהו מופיע ברשימה זו משום המלצה, התחייבות או לקיחת אחריות של מייטק לעבודתו.

גגנים מורשים

גגנים מורשים רשימת הגגנים המורשים מתבססת על עבודות קודמות של הגגנים ועל רשמים של לקוחותיהם. אין בכך שגגן כלשהו מופיע ברשימה זו משום המלצה, התחייבות או לקיחת אחריות של מייטק לעבודתו.

X
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)