fbpx מבנה מודולרי - אזור התעשיה פ"ת - Mitek מייטק ישראל | בנייה מתקדמת | בנייה מתועשת

מבנה מודלרי

מבנה מודולרי – אזור התעשיה פ”ת

מבנה מודלרי

מבנים תעשייתיים מפלדה
בניית מתקדמת מפלדה
בניית למבנה תעשייתי מפלדה
X
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)