fbpx מפעל הארגז בתימורים - Mitek מייטק ישראל | בנייה מתקדמת | בנייה מתועשת

שני גגות, קונסטרוקציה מרחבית מחוברת לקיר המבנה מהצד. הגגות הורכבו על הקרקע והונפו למקומם. קבלן גג העולם

מפעל הארגז בתימורים

שני גגות, קונסטרוקציה מרחבית מחוברת לקיר המבנה מהצד. הגגות הורכבו על הקרקע והונפו למקומם. קבלן גג העולם

בניה קלה
בניית מבנים תעשייתים - מפעל הארגז בתימורים
בניית מבנים לתעשייה - מפעל הארגז בתימורים
X
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)