fbpx עוברים לבנייה מתקדמת - סרטונים - Mitek מייטק ישראל | בנייה מתקדמת | בנייה מתועשת
 לבחור נכון לדורי דורות
 אודי מסינגר - אדריכלות ירוקה
 פזית סלע - אדריכלית
 רונן שלמה - מפקח בנייה
 שילוב מנצח של בנייה מתקדמת ואדריכלות ירוקה
 ארקדי קדם - מייטק לבנייה מדברית
 אודי בר, פארן - בית שמשדרג את איכות החיים
 חוות ערנדל - מלון בוטיק בערבה
 בית ברעננה בשלב הגמרים. אדריכל: אודי מנדלסון
 80 ימי בנייה עם קורונה ומלחמה באמצע
 FAMILY MARKET גג מייטק
 לקום בכל בוקר במטרה להציל את כדור הארץ
 שנתיים אחרי הבנייה
 סטודיו מקומי - אדריכלות ירוקה
X
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)