fbpx
פרט השענת קורה כפולה על קיר חוץ

השענת קורה כפולה על קיר חיצוני

להורדת המצגת

פרט השענת קורה בודדת על קורת I

השענת קורה על קורת פלדה ''I''

להורדת המצגת

פרט הקשחה קיר בניצב

השענת קורה בודדת על קיר פנימי

להורדת המצגת

חיבור קורות רצפה בהיקף

השענת קורה C על קיר היקפי

להורדת המצגת

פרט הנחת לוחות רצפה של איטונג-טק

פרט הנחת ריצפת איטונג-טק

להורדת המצגת

פרט השענת קורה כפולה על קיר נושא פנימי

השענת קורה כפולה על קיר נושא פנימי

להורדת המצגת

הקשחת קורות רצפה בהצלחה

הקשחת קורות רצפה בזיג-זג.

להורדת המצגת

חיבור קורות רצפה על קיר נושא - מייטק ישראל

חיבור שתי קורות בחפיפה על קיר פנימי

להורדת המצגת

חיבור לקורת RHS עם הקשחה

חיבור קורת C לקורת RHS עם הקשחה

להורדת המצגת

פרט הקשחה קורות רצפה בניצב

פרט הקשחת קורות ריצפה

להורדת המצגת

פרט הקשחת קורות רצפה בניצב

פרט הקשחת קורות ריצפה בניצב

להורדת המצגת

הקשחת חור מוגבל למעבר צנרת

פרט הקשחת אזור הפתח למעבר צנרת

להורדת המצגת

הקשחה פרופיל ניצב

הקשחת פרופיל ניצב או מסלול 150 מ"מ גובה 190 מ"מ

להורדת המצגת

פרט השענת קורה ומסלול כפולים על קיר פנים

השענת מסלול קורה כפולים על קיר חיצוני

להורדת המצגת

Open chat
1
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)
Powered by