fbpx

בתים צמודי קרקע

למייטק ניסיון רב בתכנון ואספקת קונסטרוקציות לבתים צמודי קרקע בבנייה מתקדמת בכל הארץ.
הלקוחות נהנים מכל יתרונות הבניה: בידוד, מהירות, בניה הנחשבת לירוקה.

מייטק בנייה מתקדמת
מייטק בנייה מתקדמת - גג משופע
מייטק בנייה מתקדמת - גג משופע
תקן אנרגטי מייטק
תקן אנרגטי מייטק
תקן אנרגטי מייטק
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה בצפון
חברות בנייה בצפון
חברות בנייה בצפון
חברות בנייה בצפון
חברות בנייה בצפון
חברות בנייה בצפון
חברות בנייה בצפון
חברות בנייה בצפון
חברות בנייה בצפון
שלד מייטק בניית מתקדמת
שלד מייטק דקת דופן
בית קרקע שלד מייטק
שלד מייטק פלדה דקת דופן
בניה מתקדמת בשיטת מייטק
בית קרקע שלד מייטק
בית קרקע שלד מייטק
בית בבניה מתקדמת - מייטק
בית בבניה מתקדמת - מייטק
בניה מתקדמת בשיטת מייטק
בניה מתקדמת בשיטת מייטק
שלד פלדה דקת דופן מייטק
שלד פלדה דקת דופן מייטק
שלד פלדה דקת דופן מייטק
בנייה ירוקה בניה ירוקה
בנייה ירוקה בניה ירוקה
בנייה ירוקה בניה ירוקה
בנייה ירוקה בניה ירוקה
שלד מייטק בניית מתקדמת
שלד מייטק בניית מתקדמת
שלד פלדה דקת דופן מייטק
שלד פלדה דקת דופן מייטק
שלד פלדה דקת דופן מייטק
שלד פלדה דקת דופן מייטק
בניה ירוקה בניה מתקדמת
בניה ירוקה בניה מתקדמת
בנייה ירוקה בנייה מתקדמת
בנייה ירוקה בנייה מתקדמת
בנייה ירוקה בנייה מתקדמת
תקן אנרגטי מייטק
תקן אנרגטי מייטק
תקן אנרגטי מייטק
שלד פלדה מייטק
שלד פלדה מייטק
שלד פלדה מייטק
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה בצפון
חברות בנייה בצפון
חברות בנייה בצפון
Open chat
1
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)
Powered by