fbpx

למייטק ניסיון רב בתכנון ואספקת קונסטרוקציות לבתים צמודי קרקע בבנייה מתקדמת בכל הארץ.
הלקוחות נהנים מכל יתרונות הבניה: בידוד, מהירות, בניה הנחשבת לירוקה.

בתים צמודי קרקע

למייטק ניסיון רב בתכנון ואספקת קונסטרוקציות לבתים צמודי קרקע בבנייה מתקדמת בכל הארץ.
הלקוחות נהנים מכל יתרונות הבניה: בידוד, מהירות, בניה הנחשבת לירוקה.

בניית מתקדמת במרכז
בניית מתקדמת במרכז
בניית מתקדמת במרכז
מייטק בנייה מתקדמת
מייטק בנייה מתקדמת - גג משופע
מייטק בנייה מתקדמת - גג משופע
תקן אנרגטי מייטק
תקן אנרגטי מייטק
תקן אנרגטי מייטק
בניה קלה
קבלן בנייה קלה
קבלן בנייה קלה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה בצפון
חברות בנייה בצפון
חברות בנייה בצפון
חברות בנייה בצפון
חברות בנייה בצפון
חברות בנייה בצפון
חברות בנייה בצפון
חברות בנייה בצפון
חברות בנייה בצפון
שלד מייטק בניית מתקדמת
שלד מייטק דקת דופן
בית קרקע שלד מייטק
קבלן בנייה קלה
שלד מייטק פלדה דקת דופן
בניה מתקדמת בשיטת מייטק
בית קרקע שלד מייטק
בית קרקע שלד מייטק
בית בבניה מתקדמת - מייטק
בית בבניה מתקדמת - מייטק
בניה מתקדמת בשיטת מייטק
בניה קלה
בניה מתקדמת בשיטת מייטק
שלד פלדה דקת דופן מייטק
שלד פלדה דקת דופן מייטק
שלד פלדה דקת דופן מייטק
בנייה ירוקה בניה ירוקה
בנייה ירוקה בניה ירוקה
בנייה ירוקה בניה ירוקה
בנייה ירוקה בניה ירוקה
שלד מייטק בניית מתקדמת
שלד מייטק בניית מתקדמת
בניה קלה
גגות קלים
תוספת בניה קלה
שלד פלדה דקת דופן מייטק
שלד פלדה דקת דופן מייטק
גגות קלים
שלד פלדה דקת דופן מייטק
שלד פלדה דקת דופן מייטק
בניה ירוקה בניה מתקדמת
בניה ירוקה בניה מתקדמת
בנייה ירוקה בנייה מתקדמת
גגות רעפים
בנייה ירוקה בנייה מתקדמת
בנייה ירוקה בנייה מתקדמת
תקן אנרגטי מייטק
תקן אנרגטי מייטק
תקן אנרגטי מייטק
גגות קלים
גגות רעפים
גגות רעפים
שלד פלדה מייטק
שלד פלדה מייטק
שלד פלדה מייטק
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה
חברות בנייה בצפון
חברות בנייה בצפון
חברות בנייה בצפון
Open chat
1
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)
Powered by