fbpx

תקנים לעמידות באש – קיר פלדה של מייטק בחיפויים שונים:

סיווג הפלדה-

דרישות התקן הישראלי לתגובות בשריפה של חומרי בניה מעוגנים בתקנים אלו:

1. ת”י 921 – תגובות בשרפה של חומרי בנייה – דרישות.

2. ת”י 755 – תגובות בשרפה של חומרי בנייה – שיטות בדיקה וסיווג.

ע”פ ת”י 755 סעיף 2.3.1.1 א. הסיווג שלד פלדה בשריפה הוא VI.4.4 שהוא הסיווג המקסימאלי הניתן לחומרי בניה.

ת”י 921 מעמיד דרישות שונות לעמידות באש של אלמנטי בניה. הדרישה המקסימאלית בתקן זה היא של VI.4.4 שהוא למעשה הסיווג של שלד הפלדה של מייטק.

מכאן שקונסטרוקציית מייטק עומדת בדרישות ת”י 921 בסיווג מקסימאלי.

עמידות באש (זמן מילוט)

הדרישה לעמידות באש או זמן המילוט נקבע ע”י כיבוי אש ויועץ הבטיחות.

בד”כ הדרישה לבניה צמודת קרקע הוא 30-45 דקות.

לחומרי חיפוי שונים זמן מילוט שונה.

זמן זה נקבע ע”י בדיקה במכון התקנים.

דוחו”ת אלו ניתן להשיג מספקי החיפוי השונים או ממייטק.

בד”כ הספקים והיצרנים מפרסמים את דו”ח העמידות בשריפה באתר שלהם באינטרנט.

אינג’ אילן רביב (רישוי מס’: 22977)

תקנים למבנים עם שלד פלדה

ת”י 2262 : בתי קבע מתועשים למגורים.

ת”י 1556 : גגות קלים.

ת”י 412 : עומסים במבנים – עומסים אופייניים.

ת”י 414 : עומסים אופייניים בבניינים – עומס רוח.

ת”י 413: עמידות ברעידות אדמה

ת”י 921 (1+2 ): תגובות בשריפה של חומרי בנייה: דרישות כלליות ודרישות לבניני מגורים

ת”י 755 : תגובות בשריפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה וסיווג

ת”י 4030 : ארגזי רוח ופרטי גמר בגגות משופעים

ת”י 1045 (1): בידוד תרמי של בניינים : בתי מגורים

ת”י 1004 (1): בידוד אקוסטי בבניני מגורים

תקני גגות

ת”י 1556 : גגות קלים.

ת”י 412 : עומסים במבנים – עומסים אופייניים.

ת”י 414 : עומסים אופייניים בבניינים – עומס רוח.

ת”י 921 : תגובות בשריפה של חומרי בנייה.

ת”י 755 : תגובות בשריפה של חומרי בניה שיטות בדיקה וסיווג.

דנסגלס + גבס עמיד אש כפול 126 דקות

דנסגלס 126 דקות

להורדה

קיר פנימי גבס עמיד אש בודד בכל צד 68 דקות

גבס בודד 68 דקות

להורדה

קיר STB בשני הצדדים 138 דקות

STB 138 דקות

להורדה

אקוה פנל + גבס עמיד אש כפול 124 דקות

אקווה פנל 124 דקות

להורדה

איטונג טק 6 סמ 2 שעות

איטונג טק שעתיים

להורדה

Open chat
1
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)
Powered by