fbpx ארכיון אספקת גג - Mitek מייטק ישראל | בנייה מתקדמת | בנייה מתועשת
תנאי אספקת קונסטרוקציה לגג

תנאי אספקה של שלד מייטק למבנה ו\או לגג. להלן תנאי אספקת שלד הפלדה של מייטק לקונסטרוקציית הפלדה למבנה ו\או לגג. שלד הפלדה כולל את הפריטים האלו: א. קירות חוץ ו\או קירות פנים ניצבים מסלול עליון ותחתון לנטולים הקשחות (בד”כ

X
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)