fbpx ארכיון בניה אקולוגית - Mitek מייטק ישראל | בנייה מתקדמת | בנייה מתועשת
כיצד מסווגים בעולם ‘בנייה ירוקה’?

כיצד מסווגים בעולם ‘בנייה ירוקה’? (מבוסס על מחקר של אדקיט ישראל בע”מ) כלי מדידה לבנייה ירוקה נהוגים בעשרות מדינות בעולם ומהווים כלי מרכזי לקידום התחום בהן. הכלים אשר קובעים את המאפיינים בהם חייב לעמוד מבנה על מנת

X
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)