fbpx ארכיון גג מתועש - Mitek מייטק ישראל | בנייה מתקדמת | בנייה מתועשת
אותו הגג בחצי מחיר

אותו הגג בחצי מחיר בימים אלו הסתיימה באשקלון הרכבת גג מתועש לתחנת דלק. דרישת המזמין הייתה גג שנסמך על 2 עמודים. קבלן הפרויקט בחר בגג מפלדה דקת דופן עקב המחיר הנמוך וזמן הביצוע הקצר. עלות הגג הייתה נמוכה ב40% לעומת עלות גג

X
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)