fbpx ארכיון חוזה בנייה בבן - Mitek מייטק ישראל | בנייה מתקדמת | בנייה מתועשת
חוזה גגן

הצעת חוזה להתקשרות עם גגן ברצוני להבהיר לך את אופן ההתקשרות שלך עם חב’ מייטק והגגן המבצע. בהזמנת גג מאחד הגגנים המורשים של “מייטק” אתה מקבל אחריות כפולה. מצד אחד את אחריות הגגן לנזילות כמתחייב מחוק המכר ומצד שני

X
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)