fbpx ארכיון טומי לפיד - Mitek מייטק ישראל | בנייה מתקדמת | בנייה מתועשת
אנחנו מענישים את הנכדים שלנו

לפני כעשרים שנה פעל בכנסת ‘נציב הדורות הבאים’. תפקידו של הנציב, יוזמה של חבר הכנסת טומי לפיד, היה לאשר פרוייקטים ותקנות מתוך האינטרס של הדורות הבאים, עניין  שמן הסתם נוח לנו להתעלם ממנו. התפקיד נזנח באחד מהמהלכים

X
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)