fbpx ארכיון מניעת קריסת גגות - Mitek מייטק ישראל | בנייה מתקדמת | בנייה מתועשת
הרכבת גגות ומניעת קריסה

הרכבת גגות ומניעת קריסה בגגות אגדים יש תמיד חשש מקריסה צידית. במאמר זה אסביר כיצד ניתן למנוע קריסה זו. אתן דוגמה ספציפית וגם אפרט את דרישות התקן. כמו כן אתן עצות לנוהל הרכבת הגג.    דוגמה לגג דו שיפועי על מבנה מלבני: רקע

X
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)