fbpx ארכיון תקרות גבס - Mitek מייטק ישראל | בנייה מתקדמת | בנייה מתועשת
תקרות גבס

תקרות גבס שלד תקרת הגבס פרופילי C 60. 2. הפרופילים יורכבו בניצב לקורות הראשיות היוצרות את רצפת הקומה השנייה. 3. המרחק בין פרופילי ה 60–C לא יהיה גדול מ – 40 ס”מ מרכז למרכז. 4. הפרופילים יחוברו אל הקורות הראשיות באמצעות לוחית

X
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)